Vyhledávání
Posuzování životního cyklu se stalo součástí zákona o odpadech
Posuzování životního cyklu se stalo součástí zákona o odpadech ...
V novele zákona o odpadech 154/2010 Sb. v par. 9a a v bodě 2 je uvedeno: "Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné." Zahrnutím metodiky posuzování životního cyklu (LCA) do odpadářské legislativy došlo k výraznému posunu v možnostech aplikaci LCA v této oblasti. Na základě celé řady publikací ve světě a v poslední době i v ČR se ukazuje, že LCA může výrazným způsobem ukázat cesty, jak minimalizovat environmentální dopady nakládání s odpady.
15. 06. 2010 - autor ETC Consulting Group s.r.o.
Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty