Vyhledávání
Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání s SKO a posouzení metodou LCA (DOKONČENÉ)
V rámci Národního programu výzkum II se řeší projekt s názvem "Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA"

Tento projekt podpořený v rámci Národního programu výzkum II reaguje na nové trendy a principy odpadové politiky EU a na jejich základě bude definovat několik konceptů integrovaných systémů nakládání se směsnými komunálními odpady (SKO). Tyto navržené koncepty budou optimalizovat proces nakládání s SKO a v maximální míře omezovat ukládání SKO na skládky, především pak těch složek, které jsou z pohledu životního prostředí k tomu nejméně nevhodné. Do konceptů budou zahrnuty jak zařízení k nakládání s SKO, které jsou v ČR provozovány, tak i takové, které v ČR zatím aplikovány nebyly, ale jsou běžně provozovány v zemích EU. K jednotlivým konceptům bude navržen optimální systém odděleného sběru. Tyto koncepty budou posouzeny ekonomicky, sociálně, technicky a především environmentálně pomocí metody LCA. Bude vytvořena databáze dat o existujících zařízeních a sběrných systémech v rámci České republiky. Tato komplexní databáze bude v praxi použitelná pro environmentální posouzení určitých definovaných konceptů integrovaných systémů nakládání s SKO pro konkrétní region ČR se zapojením konkrétních technologických postupů a zařízeních pomocí aplikací LCA softwaru. Dále bude vyvinuto maximální úsilí o zvýšení povědomí o metodě LCA a její možné aplikovatelnosti v oblasti odpadového hospodářství především u studentů VŠCHT v rámci studia, ale i u dalších zájemců ve formě workshopů.

 

ZADAVATEL PROJEKTU:

MŠMT ČR

NOSITEL:

ETC Consulting Group s.r.o.

 

SPOLUPŘÍJEMCE:

VŠCHT v Praze

 

ŘEŠITELÉ PROJEKTU:

Ing. Josef Durdil, CSc.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.

Ing. Tatiana Krečmerová, PhD.

Ing. Zdenka Kotoulová

Ing. Terezie Pačesová

a další

 

HARMONOGRAM:

červenec 2006 - červen 2010

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty